Dirk en Christine

Waarom kies ik voor dit vormingswerk?

Christine en Dirk zijn vormingsvrijwilligers voor Bond zonder Naam, beiden geven workshops empathisch luisteren.
 

Waarom kies je voor dit vormingswerk?

Dirk: Luisteren is een rode draad in mijn leven, vroeger ook beroepshalve. Het is een essentieel element van relaties: als het luisteren goed zit, dan heb je veel kans dat de relatie ook goed zit. Het is een mysterie dat me passioneert. De schoonheid zit in de uitdaging van luisteren en in de verwondering die het blijft opwekken.
 
Christine: Ik ben heel geïnteresseerd in de mens en ik droomde ervan om workshops te geven. Voor mij staat verbinding centraal. Ik ben erg dankbaar dat BZN me de kans biedt om wat voor mij essentieel is te beleven en erin te groeien, nl. luisteren en er zijn voor andere mensen. Ook ik vind het wonderlijk wat er gebeurt met een groep tijdens een workshop, hoe mensen op elkaar inspelen en er een band ontstaat. 
 

Wat haal je eruit?

Dirk: Voor mij gaat het om het levendig houden van een soort idealisme. Ik noem het graag een professionele naïviteit.  
 
Christine: Elke keer weer word ik verrast door het unieke van elke mens. Samen met de deelnemers werken aan empathisch luisteren geeft me niet alleen veel energie, maar vooral ook hoop en moed: de wereld is meer dan alleen het negatieve dat je op het nieuws ziet. Er leeft ook heel veel goeds: mensen willen er graag zijn voor elkaar en iets betekenen voor elkaar.
 

Hoe confronteert het je? 

Christine: Door de vormingen te geven leer je omgaan met je eigen oordeel, het leert je nog meer onbevangen te zijn. Ik zie bij mezelf en bij andere vrijwilligers dat de workshops ons iets leren over onze eenzaamheid, omdat we zien hoe iedereen met dezelfde vragen worstelt.
 
Dirk: Ik zie ook hoe mensen zich alleen voelen bij die diepste vragen. Uit de oefeningen in de workshops blijkt steeds weer hoe iedereen zijn persoonlijke rugzak heeft en hoe moeilijk het soms is om die ergens te kunnen openen. Dat vind ik wel een rauwe vaststelling, terwijl er nog nooit zoveel voorzieningen geweest zijn als nu. 
 
Christine: In het onderwijs zie ik ook veel uitdagingen. Je moet geen cursussen gevolgd hebben om de dialoog aan te gaan, maar ik constateer wel de nood aan echt luisteren.    
 
 
 
 
 
 
 

Meer getuigenissen en verhalen