Jan De Cock

Toost op het leven

We vroegen een lezer hoe hij de spreuk 'Leef en niet met mate' ervaart:

Even vermoedde ik een slogan om bier te promoten. Ik tap graag uit dit vaatje: ‘maten’ als vrienden en ‘mateloos’ als het over leven gaat. Als je ‘gevangenen’ je vrienden mag noemen, dan ben je een chançard. Elke ontmoeting met zieke en palliatieve patiënten is een stille toost op het leven. Mijn andere maten suggereren wel eens: ‘draai op tijd de knop om, durf nee zeggen en stel je grenzen’. Maar het is in ontmoetingen met mensen in een cel of in het ziekbed dat ik het leven ten volle leef à volonté. Proost!

Jan De Cock

 

Lees ook hoe Hans Vanderspikken en Yvette Schreurs deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen