Els Van Beveren

Zorg dragen voor elkaar, verbinden, leven vanuit het hart...

Els Van Beveren, zaakvoerder Walk Your Talk, Bond-to-Business-partner en betrokken beleidsvrijwilliger.

"De spreuken van Bond zonder Naam waren er altijd in mijn jeugd: in de living bij mijn grootmoeder én bij mijn moeder. Ik leerde BZN kennen als een organisatie die zich inzet voor kansarme groepen in onze samenleving toen ik coördinator werd van een project voor vrouwen in kansarmoede.

Als beleidsvrijwilliger zie ik hoe de organisatie helpt om onze samenleving warmer en verdraagzamer te maken – door mensen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. BZN werkt rond universele waarden én moeilijke thema’s, zoals leefbare gevangenissen en eenzaamheid. Dat vind ik uniek en bijzonder, ook omdat het werk nauw aansluit bij wat wij bij Walk Your Talk in de wereld zetten.

Zorg dragen voor elkaar, verbinden, leven vanuit het hart. Het maakt ons besluit om vaste partner te zijn en te blijven heel evident. We dragen de organisatie die steun en dat warme hart toe dat zij aan zoveel mensen in onze samenleving geeft."

Meer getuigenissen en verhalen