Yassine Atari

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Yassine Atari is een fotograaf, geboren en getogen in Antwerpen. Na een verblijf in een van de vluchtelingenkampen aan de Syrische grens werd zijn interesse voor het vluchtelingenthema aangewakkerd. Sindsdien bleef Yassine reizen en verslag uitbrengen over mensen in conflictsituaties.
Ook tijdens de inleefreis 'Road of Change' vergezelde hij de jongeren om mensen op de vlucht, hun levenssituatie, hun verblijfplaats, hun angst, maar ook hun hoop vast te leggen op de lens. 
 
"Het debat over mensen op de vlucht verhardt vandaag. Voor mij is een van de grote redenen het feit dat mensen de situatie niet kennen. Ze gaan verder op wat anderen zeggen en zien vluchtelingen als een onderwerp en niet meer als mensen. Daarom is een inleefreis als Road of Change relevant. Zo’n ervaring gooit het debat weer helemaal open. Men leert immers ook de mensen achter ‘de crisis’ kennen. Onbekend is onbemind. ‘Spreek niet over, maar met elkaar’ past hier dan ook perfect. 
Als humanitair werker bleef ik altijd met een wrang gevoel achter. Welk ‘verschil’ had ik nu echt gemaakt voor die mensen en hun problemen? Met mijn foto’s wil ik meer aandacht en bewustzijn voor bepaalde problematieken vragen bij het brede publiek. Het is mijn bijdrage om het maatschappelijk debat aan te wakkeren, zodat het vluchtelingenthema geen vergeten zaak wordt. Ik probeer me in mijn fotografie te focussen op de menselijke kant en ben ervan overtuigd dat één beeld veel meer zegt dan duizend woorden."
 
 

Meer getuigenissen en verhalen