Lud en Gilbert

Kijk naar de mens die je ontmoet

Vier vrijwilligers getuigen bij de spreuk MET AL ONZE ARMEN WILLEN WIJ DE WERELD WARMEN. Lud en Gilbert uit Eeklo ondersteunen BZN sinds de beginjaren als huiswinkelvrij williger.

Phil Bosmans raakte ons meteen door zijn eenvoud en hartelijkheid. Van hem hebben we geleerd: “Kijk naar de mens die je ontmoet, niet naar zijn diploma, niet naar zijn functie, maar ontmoet van hart naar hart. Zie de mensen gewoon gaarne: je maakt ze gelukkig en je wordt zelf gelukkig”. Tot op vandaag beïnvloedt hij ons spreken en handelen. Huisvrijwilliger zijn doe je niet in de eerste plaats om te verkopen, wél om mensen te ontmoeten en hen een positieve boodschap te brengen.


Lees ook hoe Jessica en Greet deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen