Kurt 7 jaar gevangenis. Levenslang papa.

Bijna alle gevangenen komen op een dag weer vrij en dan hebben we als samenleving opnieuw met hen te maken. De vraag is dan: hoe willen we dat ze vrijkomen? De veiligheid van onze samenleving staat of valt bij gevangenisstraffen die het beste in mensen versterken en een einde maken aan criminaliteit. Bond zonder Naam neemt zijn maatschappelijke rol op door  samen met campagnepartners het effect van gevangenisstraffen in vraag te stellen, deskundigen aan het woord te laten en burgers de kans te geven een signaal te sturen naar beleid en gevangenen.

Meer getuigenissen en verhalen