Uit de eenzaamheid

Je nu en dan alleen voelen, is best ok. Maar een leven waarin je weinig of geen écht contact hebt, kan bijzonder zwaar zijn. Want we hebben elkaar nodig om ons leven zin te geven. Ons nieuwe onderzoek i.s.m. Thomas More Hogeschool en Indiville wijst uit dat eenzaamheid in coronatijden de kwetsbaarste groepen het hardste treft. Ook jongeren gaan door zeer moeilijke tijden. Door te werken aan een zorgzame samenleving en verbondenheid te versterken, wil Bond zonder Naam eenzaamheid doorbreken.

ONDERZOEK & EXPERTISE

ONDERZOEK & EXPERTISE

Eenzaamheid treft iedereen…
maar kwetsbare doelgroepen nog harder

Dat eenzaamheid sterk geworteld zit in onze samenleving, bleek al uit eerder onderzoek (2010) van Bond zonder Naam (BZN). Een nieuw onderzoek bij een representatieve groep van meer dan duizend 18-plussers vond plaats in februari 2021. De resultaten van deze recente bevraging duiden op een zeer sterke stijging op de eenzaamheidsschaal.

Ook de ongelijkheid wordt in het recente onderzoek opnieuw bevestigd: mensen met een lager inkomen en met gezondheidsproblemen zijn meer eenzaam. Opvallend in vergelijking met het onderzoek van 2010 is dat er nu ook veel meer jongeren eenzaamheid ervaren. Met het onderzoek wil Bond zonder Naam vooral inzicht geven in de diversiteit en de ongelijkheid van eenzaamheid zodat er ook oplossingen op maat kunnen komen.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.
Wil je het volledige onderzoek graag inkijken, stuur je verzoek naar ine.derycke@bzn.be.

Getuigenissen en verhalen