Christina (28)

Geen fijn etiket

We vroegen een lezer hoe zij de spreuk 'Labels zijn voor kleding, niet voor mensen' ervaart:

Ook al heb ik zelf nooit warmte en respect gekend, toch probeer ik mijn kinderen op te voeden met waarden en normen. Mijn moeder durfde vroeger wel eens te stelen. Ik was de dochter van die vrouw die pikte. Geen fijn etiket.
Waar ik nu sta, hoe sterk ik nu ben, is door wat ik heb meegemaakt. Ik heb mezelf er altijd toe gedwongen op te staan en verder te gaan. Uiteindelijk is het ook beter geworden.

Lees ook hoe Germaine en Aleksandar deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen