Engagement vanuit het hart

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en helpen in hun groei. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

BOND ZONDER NAAM IN VOGELVLUCHT

BOND ZONDER NAAM IN VOGELVLUCHT

Hier vind je een stand van zaken van onze projecten en acties ten voordele van en samen mét mensen in de marge van de samenleving.

Blader door onze acties en projecten

Het gezicht achter de beweging

Beweging realiseer je niet alleen. Samen met onze medewerkersploeg, meer dan 1.000 vrijwilligers en de juiste partners werken we elke dag aan meer verbondenheid en betrokkenheid in onze samenleving. De gezichten van Bond zonder Naam nodigen je uit onze beweging beter te leren kennen.

 

MET DE VOETEN OP DE GROND

Bond zonder Naam bestaat meer dan 50 jaar. Met andere woorden: tijd genoeg om te ontdekken wat werkt en niet werkt. Verbinding binnen de samenleving creëren doen we vooral op een creatieve, slimme en soms onverwachte manier. Achter Bond zonder Naam schuilen vier kernwaarden waarop we onze werking en communicatie baseren.

 

Verbinding

We delen onze successen, maar evengoed onze mislukkingen. We staan zelfbewust, kwetsbaar, zonder vooroordeel en luisterbereid tegenover de samenleving. Zo proberen we mensen op een opbouwende en open manier met elkaar te verbinden.


Luisterbereidheid

Betrokkenheid betekent voor ons oprechte interesse tonen en ons toegankelijk opstellen. Zo komen we hoopvolle maar ook onrechtvaardige verhalen op het spoor. Betrokkenheid is een tweede belangrijke schakel in de weg naar een zorgzame en verbonden samenleving.


Veerkracht

We geloven in de kracht van mensen om te blijven groeien, zelfs wanneer ze al heel wat hebben meegemaakt. Niet evident, maar met een gepaste, en vooral, milde ondersteuning bouwen we mee aan hun zelfvertrouwen en motivatie. 


Verdieping

Rust en stilte zijn essentieel om met open blik naar onszelf en onze omgeving te kijken. Zo leren we onderscheiden wat er écht belangrijk is binnen ons werk. Met plezier, humor en een gezonde portie relativering laden we elkaar steeds opnieuw op. Anders gezegd: binnen Bond zonder Naam streven we naar eenvoudige, integere relaties en harmonie.