Een deel van mijn nalatenschap ten goede van een weldadige vereniging

Ik kende Bond zonder Naam van de zinvolle spreuken en kwam zo in contact met de vereniging voor het opstellen van een duo-legaat. Zo komt een deel van mijn nalatenschap ten goede aan een weldadige vereniging. Bovendien hebben - wie mij nauw aan het hart liggen - er ook een zeker voordeel bij. Bond zonder Naam stelt geen minimumeisen en geeft raad bij het bekijken van je financiële situatie en het opstellen van een vrijblijvende testamentaire formule.
 
Wat mij voor Bond zonder Naam heeft doen kiezen, is de veelheid van maatschappelijke noden waaraan zij trachten hulp te bieden: zowel voor mannen, vrouwen als kinderen in de problemen. 

Meer getuigenissen en verhalen