Winny

Een portie zachtheid in het praten.

We vroegen een ZIN-lezer hoe zij de spreuk 'Mag het wat zachter?' in het dagelijkse leven ervaart:

Ik ben een echte woordenzoekster. Heel zorgvuldig probeer ik de juiste woorden te vinden, op papier of in een gesprek. Die portie zachtheid in het praten probeer ik ook aan mijn kinderen mee te geven. Stilstaan bij hoe woorden overkomen bij een ander. “Dat doet pijn aan mijn hartje”, zegt de jongste van 6 dan. Of –en dat is ook niet altijd gemakkelijk- iets te vragen aan iemand i.p.v. het te veronderstellen. En zo proberen we te zoeken naar 'passende' woorden, zachter en trager.

Winny

Lees ook hoe Raf en Ria deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen