Eddy

Meerdere anderhalve meters afstand

We vroegen een ZIN-lezer hoe zij de spreuk 'Vergeten we niemand?' in het dagelijkse leven ervaart:

Het waren angstige en onzekere tijden. Blijf in  uw  kot.  Maar  ik  heb  geen  kot.  De  afge-lopen  maanden  waren  voor  daklozen  zoals  ik  zwaar.  Een  toiletbezoek  in  een  winkel,  café of station werd veel moeilijker. Achter de  struiken  was  vaak  het  enige  alternatief.  We  moesten  ook  constant  in  beweging  blijven.  Wanneer  we  rust  zochten  op  een  bank  werden  we  daar  meteen  op  aange-sproken. Op straat werden we door voorbij-gangers  nog  meer  ontweken  dan  tevoren.  Mensen  liepen  in  een  nog  grotere  boog,  zeg  maar  op  meerdere  anderhalve  meters afstand, rondom ons heen.

Eddy


Lees ook hoe Léa en Louis deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen