Betaalbaar wonen

Bij de laagste inkomens houden liefst negen op de tien gezinnen na het betalen van de huur op de private huurmarkt onvoldoende geld over om maandelijks rond te komen. Alarmerende cijfers. Wonen is een basisbehoefte én een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten uit te oefenen. In samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt Bond zonder Naam appartementen aan kwetsbare gezinnen.
 

Een vijfde van alle Belgische gezinnen loopt vandaag een risico op energiearmoede

Een betaalbare woning in de stad

Betaalbaar wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vijf kansarme gezinnen hebben in Antwerpen een thuis gevonden in een pand van Bond zonder Naam. Dit pand aan het Frans Halsplein is al sinds 1983 in ons bezit. In de beginjaren was het een opvangplek voor mensen die het moeilijk hadden terwijl ze intensief werden begeleid door de sociale dienst. 
Na een grondige renovatie zijn er vandaag 3 nieuwbouwappartementen en 3 nieuwbouwstudio's in onder gebracht. In samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor in Antwerpen worden vijf woningen verhuurd. Op de private huurmarkt staan kansarme gezinnen zwak. Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan betaalbare huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hen te verhuren, is de contractduur kort of de kwaliteit van de woning slecht.  
Het Sociaal Verhuurkantoor werkt met wachtlijsten en geeft voorrang aan diegene met weinig middelen en de grootste nood aan een woning. 
Lees meer
Twee appartementen voor de meest kwetsbaren

Twee appartementen voor de meest kwetsbaren

Het gebouw waar het vroegere Café zonder Bier was gevestigd, werd in 2018 door sociale partner Beschut Wonen Min gereno¬veerd tot twee appartementen. Dit jaar konden twee geïnterneer¬den die op proef vrij waren, er komen wonen. Mensen met een interneringsstatuut hebben een misdrijf gepleegd, maar lijden aan een psychiatrische problematiek. Beschut Wonen Min zal net als voor haar 50 andere wooneenheden ook hier werken met een huurprijsberekening op basis van inkomen.

Met de renovatie kan het gebouw in de Familiestraat 8 in Antwerpen weer een plaats worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en ook kunnen ont-moeten. Betaalbaar wonen is voor deze doelgroep een belangrijke stap richting ‘Hoogst haalbare graad van zelfstandigheid’, van kwetsbare patiënt naar een vrij burger.
Bond zonder Naam blijft eigenaar van de gerenoveerde woning. Beschut Wonen MIN kan 30 jaar lang haar doelgroep de mogelijkheid bieden om in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren. Een mooie win-win samenwerking waarbij vooral de meest kwetsbare mensen baat hebben.

Getuigenissen en verhalen