Aansprakelijkheid

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina('s) te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Bond zonder Naam besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website.  Wij geven echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Bond zonder Naam kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden of ontbrekende informatie op deze site.

Bond zonder Naam is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt. Het feit dat een andere website een link naar de website van Bond zonder Naam aanbiedt, betekent niet dat Bond zonder Naam die website goedkeurt of aanbeveelt.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Bond zonder Naam worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Bond zonder Naam.

In geen enkel geval is Bond zonder Naam aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur. Bond zonder Naam is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

De aansprakelijkheidsbeperking overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Belgisch recht.