Kansenhuis: Iedereen mee!

Het Kansenhuis van Bond zonder Naam biedt een plek aan onze eigen sociale dienst en de activiteiten van Filet Divers vzw georganiseerd om kansarme mensen een duwtje in de rug te geven. Want samenleven is voor Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook wie het minder makkelijk heeft, omdat hij of zij bijvoorbeeld niet rondkomt of zich als nieuwkomer moet integreren in een vreemd land. We bieden hulp én spreken talent en veerkracht van onze bezoekers aan door hen actief te betrekken bij wat we doen. Het hart van het Kansenhuis bevindt zich in Antwerpen, maar we organiseren ook elders initiatieven.

Je vindt het Kansenhuis in de Rolwagenstraat 49 te 2018 Antwerpen.

BEKIJK HIER ONZE FOLDER

BEKIJK HIER HET JAARVERSLAG VAN 2022

STEUN HET BZN KANSENHUIS EN DOE EEN GIFT

WOW of Women at Work

WOW of Women at Work

Begin 2022 startte BZN Kansenhuis / Filet Divers het project Women and Work op. Collega Stéphanie Kahane begeleidt en oriënteert voornamelijk vrouwen met migratieachtergrond en in een kwetsbare positie, en zet samen met hen in op een bewuste loopbaankeuze.

Lees meer
Sociale kruidenier

Sociale kruidenier

De Sociale Kruidenier is een winkel voor mensen met een laag inkomen.
Hier worden voedings-, verzorgings- en onderhoudsproducten verkocht aan zeer lage prijzen. De toegang is énkel mogelijk via doorverwijzing. Download de informatiefolder.
Met dit project wil Filet Divers op een respectvolle manier hulp bieden aan mensen die in armoede moeten leven.  Lees meer over de Sociale Kruidenier.

Openingsuren
maandag en woensdag van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 15:30 uur.
Vrijdag 9:00 tot 12:30 uur.

STEUN DE SOCIALE KRUIDENIER EN DOE EEN GIFT

Voor meer info contacteer ons
Onthaal en ontmoeting

Onthaal en ontmoeting

Dit is een plek waar ontmoeting centraal staat. Mensen worden warm onthaald en uitgenodigd om mee te werken in alles wat we doen. Ze worden aangesproken op hun talenten, aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten of om zich mee in te zetten in het project. Er is een leeshoek en internettoegang. Er is informatie en advies over activiteiten, acties en actualiteit.

Openingsuren
maandag en woensdag van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 15:30 uur
vrijdag 9:00 tot 12:30 uur.

Voor meer info contacteer ons
Kookproject

Kookproject

Samen koken en eten brengt mensen dichter bij mekaar. Een multicultureel kookteam afkomstig uit verschillende hoeken van de wereld zorgt voor een lekkere maaltijd, één keer per maand. We bieden deze maaltijd aan voor € 2 aan mensen met een kaart van de Sociale Kruidenier. Ook jij kan mee aansluiten. Een maaltijd kost dan € 5. Als er soep of dessert is dan vragen we daar telkens € 2 voor. Het kookproject  is een verrijkende ervaring voor zowel zij die aanschuiven als zij die eten op tafel brengen. Applaus krijgen geeft een groot gevoel van eigenwaarde. Vaak net datgene wat ontbreekt bij mensen in moeilijke leefomstandigheden.

Voor meer info contacteer ons
Nederlandse conversatie

Nederlandse conversatie

Een begeleider en een groep anderstaligen komen wekelijks samen om de Nederlandse taal te oefenen. Dit is vooral een doe-moment: een artikel uit de krant bespreken, over elkaars interesses praten of samen een museum bezoeken.

Bekijk het promotiefilmpje 'Snel Nederlands leren? Pol Goossens vertelt'.

Zin om mee te werken?

Voor meer info contacteer ons
Filet Divers Kompas

Filet Divers Kompas

Mensen in armoede en in het bijzonder mensen met een migratieachtergrond staan vaak ver verwijderd van de reële arbeidsmarkt. Door allerlei obstakels zoals taal, scholing, vaardigheden, administratieve voorwaarden en meer wordt de toegang tot werk moeilijk (gemaakt).
Met Filet Divers Kompas coachen we analfabete en traaglerende personen die bovenop de armoedeobstakels, ook problemen ondervinden met het verwerven van de Nederlandse taal. Filet Divers Kompas is een samenwerking tussen VDAB, LIGO en Filet Divers.

Hoe werkt het?
4 keer per week komt een groep van 10 werkzoekenden samen om onder begeleiding Nederlands te oefenen op een niet-schoolse manier. Door samen dingen te doen zoals koken, klussen, op (bedrijfs-)bezoek gaan,... verbeteren ze hun Nederlands. We versterken de aandacht voor de eigen talenten en capaciteiten en ondersteunen de zoektocht naar werk en opleiding. De doelstelling van Filet Divers Kompas is om jaarlijks 25 à 30 werkzoekenden opnieuw op het spoor richting werk te zetten.

Voor meer info contacteer ons
Sociale dienst BZN

Sociale dienst BZN

De Sociale Dienst biedt heel concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood.

Elke donderdagochtend tussen 9:00 en 10:30 uur openen we de sociale dienst.
Mensen in nood kunnen hier terecht voor informatie, advies of financiële en materiële hulp.

In een eerste contact gaan we samen na hoe we het best kunnen helpen. In de afspraken die erop volgen gaan we stap voor stap na of de situatie ook echt verbetert. Soms verwijzen we mensen ook door naar andere projecten en initiatieven die meer gespecialiseerde hulp kunnen bieden.

Voor meer info contacteer ons
Speelpleintickets

Speelpleintickets

Veel gezinnen, ouders én kinderen, kunnen tijdens de zomer even in een andere, wellicht tragere modus gaan. Om bewust te genieten van de warmte, de lichtheid en de rust van de zomer. Om te verbinden met wie en wat er echt toe doet om kleinschalig gelukkig te zijn.
Ook voor onze kansendoelgroepen, mensen in armoede, dient de zomer zich aan. Jammer maar zo waar, voor hen draait de zorgenwereld gewoon door!
Jij kan helpen om de zomer van kinderen uit onze kansendoelgroepen op te fleuren, om voor even hun zorgen te verlichten, om naar buiten te gaan. Samen met andere kinderen!
Dankzij jouw gift kunnen tickets voor de speelpleinwerking (i.s.m. VZW Koraal) en een bezoek aan de Zoo worden aangekocht.
Om kinderen te laten ‘zijn’ en te laten spelen in hun buurt of op een groen domein aan de rand van de stad.

Weet dat jouw gift vanaf € 40 op jaarbasis recht geeft op een fiscaal attest waarbij tot 45% van je gift in mindering kan worden gebracht van je belastingen.

Doe hier een online gift
Groepswerk

Groepswerk

Mensen in armoede ervaren vaak moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. Zij komen drempels tegen op hun weg naar bepaalde diensten en voorzieningen of in het nastreven van hun rechten.  Een gebrek aan kennis en vaardigheden bemoeilijkt het overwinnen van deze drempels.

Filet Divers wil zijn bezoekers hierin ondersteunen én het woord geven. In de groepswerking beluisteren mensen elkaars ervaringen en worden ze geïnformeerd. Ze zoeken samen naar oplossingen en gaan in overleg met partners om structurele veranderingen in de samenleving teweeg te brengen.

Voor meer info contacteer ons
Filet Divers Talent

Filet Divers Talent

  • De deelnemers ontdekken, benoemen en versterken hun talenten, competenties en mogelijkheden in de maatschappij.
  • De vrijwilligerscoach geeft ondersteuning in hun zoektocht.
  • Samen wordt er gezocht naar doorstroom in een andere vorm van activering (bv. trajectbegeleiding/ opleiding/ werk/ ander vrijwilligerswerk).
  • Deze ondersteuning kan bestaan uit coaching- en talentgesprekken.
  • Er wordt ook vorming gegeven rond opleidingen, diensten, werk zoeken en tewerkstelling.
  • Er zijn computersessies met de focus op werk zoeken.
  • Er is individuele ondersteuning tijdens het solliciteren.
  • Doelgroepvrijwilligers bewuster maken van hun talenten en competenties, helpt hen hun zelfvertrouwen te verhogen en hun zelfbeeld te versterken. Dit geeft meer doorstroomkansen.
Voor meer info contacteer ons
Hergebruik

Hergebruik

Iedereen heeft recht op mooie spulletjes.Voor mensen in armoede is dit geen evidentie. Sommige mensen hebben van alles teveel. Andere mensen komen van alles tekort. De groep Hergebruik stemt vraag en aanbod op elkaar af. Via de tweedehandswinkel belanden alle materialen die ons gegeven worden op de juiste plek. Ook voor de overschotten zoeken we naar herbestemming. Met de opbrengst wordt de werking van de Sociale Kruidenier ondersteund.

Heb jij iets aan te bieden ?

Kijk even op de lijst wat we nodig hebben of neem contact met ons op.

Voor meer info contacteer ons

Een bezoekje of een vraag?

Een vraag? Zin in vrijwilligerswerk? Interesse in een bezoek met je school of bedrijf? Of wil je dat we zelf langskomen om een voordracht te geven over hoe we proberen kansen te creëren?

Contacteer ons

Getuigenissen en verhalen