Kansenhuis: Iedereen mee!

Het Kansenhuis van Bond zonder Naam biedt een plek aan onze eigen sociale dienst en de activiteiten van Filet Divers vzw georganiseerd om kansarme mensen een duwtje in de rug te geven. Want samenleven is voor Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook wie het minder makkelijk heeft, omdat hij of zij bijvoorbeeld niet rondkomt of zich als nieuwkomer moet integreren in een vreemd land. We bieden hulp én spreken talent en veerkracht van onze bezoekers aan door hen actief te betrekken bij wat we doen. Het hart van het Kansenhuis bevindt zich in Antwerpen, maar we organiseren ook elders initiatieven.

Je vindt het Kansenhuis in de Rolwagenstraat 49 te 2018 Antwerpen.

BEKIJK HIER ONZE FOLDER

BEKIJK HIER HET JAARVERSLAG VAN 2021

Sociale kruidenier

Sociale kruidenier

Deze sociale buurtwinkel wil kansen creëren voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij komen hier winkelen aan sterk verminderde prijzen. Op een respectvolle manier krijgen ze de kans om hun eigen voedselpakket samen te stellen. Maar winkelen is slechts één aspect. Want naast de sociale kruidenier vind je onze ontmoetingsruimte waar je rustig op verhaal kan komen.

Ontdek meer
Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is een warme plek waar je op verhaal kan komen bij een kop koffie of even rust vindt in de leeshoek. Via de ruilmuur kan je spulletjes zoeken of aanbieden. Er is ook gratis internettoegang én we begeleiden onze gasten in het gebruik van internet, zodat ook de digitale kloof kleiner wordt. Wie wil, krijgt de kans om zich vanuit zijn eigen talent mee in te zetten in het project.

Lees meer
Kookproject

Kookproject

Samen koken en eten brengt mensen dichter bij mekaar. Een multicultureel kookteam afkomstig uit verschillende hoeken van de wereld zorgt voor een lekkere maaltijd, één keer per maand. We bieden deze maaltijd aan voor € 2 aan mensen met een kaart van de Sociale Kruidenier. Ook jij kan mee aansluiten. Een maaltijd kost dan 5€. Als er soep of dessert is dan vragen we daar telkens 2€ voor. Het kookproject  is een verrijkende ervaring voor zowel die aanschuiven als zij die eten op tafel brengen. Het krijgen van applaus geeft een groot gevoel van eigenwaarde. Vaak net datgene wat ontbreekt bij mensen in moeilijke leefomstandigheden.

Inschrijven kan via info@filetdivers.be

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw  wil met hun campagne ‘Taste of home’ laten zien dat een goede maaltijd ons allemaal met elkaar verbindt. Jonge vluchtelingen een stem geven en tonen dat zij meer zijn dan hun vluchtverhaal. Hun recepten brengen hun persoonlijke verhalen rechtstreeks binnen in de keukens van mensen en stimuleren ontmoetingen. Of hoe eten van een huis een thuis maakt.

Nederlandse conversatie

Nederlandse conversatie

Onze taal spreken is een belangrijke hefboom voor integratie. Een begeleider en een groep anderstaligen komen wekelijks samen om Nederlands te oefenen. Dit is vooral een doe-moment: een artikel uit de krant bespreken, over elkaars interesses praten of samen een museum bezoeken. 
Meer weten
Kortfilm 'Thuis in Antwerpen'

Kortfilm 'Thuis in Antwerpen'

Samen met mensen met een migratieachtergrond maakten we een kortfilm met de boodschap “Wij wonen hier, onze toekomst ligt hier. Maar we kennen elkaar niet goed. Voelen wij ons hier thuis? Ben jij hier thuis? We maakten deze film om jou te vertellen over onze ervaring. Zo ken jij ons alvast een beetje beter.’’

Zelf vertonen?

Wil je deze kortfilm graag gebruiken tijdens een evenement, in de les, voor een vorming of een debat? Dat kan. Contacteer ons via welkom@BZNKansenhuis. We komen graag vooraf een woordje vertellen over onze inburgeringswerking. Ook met het publiek in dialoog gaan over dit thema is een mogelijkheid.

Bekijk de kortfilm
Werkbegeleiding

Werkbegeleiding

Mensen in armoede zijn dikwijls te laag geschoold en kennen vaak te weinig Nederlands om kans te maken op werk. Daarom coachen we vier keer per week 10 analfabete en traag lerende personen. We organiseren gemeenschappelijke activiteiten zoals koken, klussen en op bedrijfsbezoek gaan. Zo verbeteren ze op een niet-schoolse manier hun competenties én hun Nederlands. Jaarlijks zetten we 25 à 30 laaggeschoolden opnieuw op het spoor richting werk en opleiding. Dit doen we samen met de VDAB en het Centrum voor Basiseducatie.

Sociale dienst

Sociale dienst

Elke donderdagochtend tussen 9:00 en 10:30 uur openen we de sociale dienst. Mensen in nood kunnen hier terecht voor informatie, advies of financiële en materiële hulp. In een eerste contact gaan we samen na hoe we het best kunnen helpen. In de afspraken die erop volgen gaan we stap voor stap na of de situatie ook echt verbetert. Soms verwijzen we mensen ook door naar andere projecten en initiatieven die meer gespecialiseerde hulp kunnen bieden.

Kinderanimatie

Kinderanimatie

Kinderen van nieuwkomers die op school niet meekunnen: het is dikwijls het begin van een lange lijdensweg. Een goede start in het onderwijs is cruciaal, zowel voor hun verdere weg in het onderwijs als voor de integratie in de samenleving.
Lees meer
Speelpleintickets

Speelpleintickets

Voor kansarme gezinnen is een vakantie buitenshuis absoluut geen vanzelfsprekendheid. Zelfs voor kleinere uitstappen zijn de organisatorische en financiële drempels vaak te hoog. Maar ook mensen met een laag inkomen hebben recht op ontspanning.
Bond zonder Naam koopt zelf jaarlijks 800 tickets voor Koraal speelpleinen aan € 4,50. In onze Sociale Kruidenier kunnen kwetsbare gezinnen een speelpleinticket kopen voor € 1. Zo kan een kind zich een dag lang helemaal uitleven in de groene en avontuurlijke omgeving van de speelpleinwerking, onder begeleiding van opgeleide monitoren. Ook een warme maaltijd, twee tussendoortjes en ophalen en weer thuisbrengen met de bus zijn inbegrepen in de dagprijs. Zo zorgen wij voor een zorgeloze dag voor de kinderen én de ouders.

Armen aan het woord

Je hoort dikwijls praten ‘over’ mensen in armoede, maar je hoort zelden een boodschap die gebracht wordt ‘door’ hen. Als erkende vereniging waar mensen in armoede het woord nemen willen we in het BZN kansenhuis bezoekers wél het woord geven. In de groepswerking worden mensen geïnformeerd, luisteren we naar hun ervaringen en zoeken we naar drempels waarop ze botsen. We zoeken samen naar oplossingen en overleggen met partners en overheden om structurele veranderingen in de samenleving in gang zetten.

Een bezoekje of een vraag?

Een vraag? Zin in vrijwilligerswerk? Interesse in een bezoek met je school of bedrijf? Of wil je dat we zelf langskomen om een voordracht te geven over hoe we proberen kansen te creëren?

Contacteer ons

Getuigenissen en verhalen