Gevangenenwerking

Er zijn ongeveer 11 000 gevangenen in ons land. 99% van hen komt ooit vrij. Natuurlijk wil ieder van ons dat dit gebeurt op een veilige manier. Daarom is begeleiding, sociaal contact of werk in, tijdens en na gevangenschap cruciaal. Dat maakt dat re-integratie van gevangenen echt kan lukken. En dat is ook wat slachtoffers dikwijls wensen: dat een dader vanuit een goede opvolging tot inkeer komt, zijn schuld begrijpt en de schade vergoedt. Ook na de vrijlating speelt het sociale vangnet een grote rol. Met onze initiatieven wil Bond zonder Naam bruggen slaan tussen mensen binnen en buiten de muren.

Traliepost

Traliepost

Via een brief deel je je gedachten en gevoelens dikwijls op een heel openhartige manier. Gevangenen die dit kunnen doen met mensen ‘buiten’, ervaren dit dikwijls als een enorme hulp. Zo blijven ze verbonden met de realiteit waar ze later opnieuw in terecht komen.

Lees meer
 Binnen & Buiten

Binnen & Buiten

Met Binnen & Buiten verbinden we mensen binnen en buiten de muren. Schoonheid is hierbij de rode draad. Met een detentie-expertengroep én met onze Tralieposters lezen we samen verhalen en gedichten rond relevante thema’s, organiseren we leesclubs en Warme Boekenavonden, gaan we samen lezen in de gevangenis, inspireren we elkaar met mooie teksten en creatieve werkvormen rond mail-art en denken we na hoe we elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Met steun van Literatuur Vlaanderen en De Rode Antraciet, de Vlaamse beleidsmedewerkers, Kazerne Dossin, PEN Vlaanderen, e.a.  Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en partners die bijdragen aan het project.

Dit project is nog volop in ontwikkeling. Wil je graag meedoen of heb je een fijn idee?

Stuur een mailtje naar: ine.derycke@bzn.be
Prison Talk

Prison Talk

Via Prison Talk leidt Bond zonder Naam ex-gedetineerden op tot sprekers die je kan boeken als bedrijf, school of organisatie. Ze vertellen hun ervaringen over het leven in de gevangenis en hoe het is om weer vrij te komen. Een meer dan ongewone voordracht die beklijft.

ontdek meer
Gevangenisbezoeken: oproep naar burgers

Gevangenisbezoeken: oproep naar burgers

De gevangenis bezoeken doen we misschien liever niet. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat er achter die tralies ook gewoon mensen leven en werken. Bond zonder Naam doet daarom een oproep naar zowel burgers als ondernemers. Om niet alleen over, maar ook mét mensen in de gevangenis te spreken. Doordat (ex-)gedetineerden en dienstverleners hun wereld tonen en in dialoog gaan met de samenleving, kan voor de bezoekers aan deze gesloten instelling een wereld van begrip opengaan.

Ontdek ons aanbod
Een week in de gevangenis. Dagboek van Anniek.

Een week in de gevangenis. Dagboek van Anniek.

“Ik verbleef een week in de gevangenis van Hasselt. Leefde 2,5 dag als gedetineerde mee op de vrouwenafdeling en 2,5 dag op de drugsvrije mannenafdeling. Omdat ik Bond zonder Naam wil leiden vanuit de concrete ervaring met mensen aan de rand van onze samenleving. Maar vooral omdat ik beter wil begrijpen en voelen, langer wil kijken en dieper wil luisteren. Voorbij oordelen. Ik hield een dagboek bij. HBVL deelde dit online. Dank aan gevangenisdirectie Paul Dauwe, Ilse Wauters, Anca Wouters en alle cipiers en gedetineerden die mij onthaald hebben in hun gesloten wereld."

Lees hier het dagboek

Getuigenissen en verhalen