Gevangenenwerking

Er zijn ongeveer 11 000 gevangenen in ons land. 99% van hen komt ooit vrij. Natuurlijk wil ieder van ons dat dit gebeurt op een veilige manier. Daarom is begeleiding, sociaal contact of werk in, tijdens en na gevangenschap cruciaal. Dat maakt dat re-integratie van gevangenen echt kan lukken. En dat is ook wat slachtoffers dikwijls wensen: dat een dader vanuit een goede opvolging tot inkeer komt, zijn schuld begrijpt en de schade vergoedt. Ook na de vrijlating speelt het sociale vangnet een grote rol. Met onze initiatieven wil Bond zonder Naam bruggen slaan tussen mensen binnen en buiten de muren.

Traliepost

Traliepost

Brieven sturen met de post, het lijkt niet meer van deze tijd.
En toch is het net dat wat Traliepost mogelijk maakt: gevangenen en mensen in vrijheid brieven naar elkaar laten sturen. Want een intense briefwisseling nodigt uit om gevoelens, gedachten en levenservaringen te delen. En net dat lucht op.

Voor wie in de gevangenis zit, geeft een pennenvriend hoop en perspectief. Er is iemand die oordeelloos luistert en een klankbord wilt zijn. De briefwisseling biedt de correspondenten een inkijk in elkaars leven: het reilen en zeilen binnen de muren of de evoluties in de buitenwereld.

Schrijven via Traliepost gebeurt binnen een veilig kader.
Het Traliepostbureau helpt je aan een correspondent en leidt de briefwisseling organisatorisch in goede banen. Brieven schrijven over de muren heen kan bij BZN anoniem en met respect voor ieders grenzen.

Bij vragen, twijfels of problemen staan we steeds voor onze correspondenten klaar. We omkaderen onze correspondenten ook met inspirerende workshops en vormingen en nodigen regelmatig uit voor ontmoeting en intervisie.

Doe je graag mee aan Traliepost of wil je meer weten?
Stuur een mailtje naar traliepost@bzn.be.


TRALIEPOST ZOEKT SCHRIJVERS! 
Bekijk hier de vacature →

Lees meer
 Binnen & Buiten

Binnen & Buiten

Met Binnen & Buiten verbinden we mensen binnen en buiten de muren. Schoonheid is hierbij de rode draad. Met een detentie-expertengroep én met onze Tralieposters lezen we samen verhalen en gedichten rond relevante thema’s, organiseren we leesclubs en Warme Boekenavonden, gaan we samen lezen in de gevangenis, inspireren we elkaar met mooie teksten en creatieve werkvormen rond mail-art en denken we na hoe we elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Met steun van Literatuur Vlaanderen en De Rode Antraciet, de Vlaamse beleidsmedewerkers, Kazerne Dossin, PEN Vlaanderen, e.a.  Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en partners die bijdragen aan het project.

Dit project is nog volop in ontwikkeling. Wil je graag meedoen of heb je een fijn idee?

Stuur een mailtje naar: ine.derycke@bzn.be
Prison Talk

Prison Talk

Via Prison Talk leidt Bond zonder Naam ex-gedetineerden op tot sprekers die je kan boeken als bedrijf, school of organisatie. Ze vertellen hun ervaringen over het leven in de gevangenis en hoe het is om weer vrij te komen. Een meer dan ongewone voordracht die beklijft.

PRISON TALK ZOEKT GEMOTIVEERDE BUDDY'S!  Bekijk hier de vacature →

ontdek meer

Getuigenissen en verhalen