Yves

Weer thuiskomen

Op een dag stond ik tussen
duizenden andere lichamen.
Zoekend mezelf te zijn.
Hoe vreemd.
Me zo eenzaam voelen
in deze mensenzee.
En dit diepe verlangen.
Om op te gaan in dit alles.
En zoveel meer...
Hoe lang nog
voor ik weer thuis
mag komen?

Yves

Lees ook hoe Jenny en Bruno deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen