Fatima (46 jaar)

Me inzetten voor de samenleving is belangrijk als signaal naar mijn kinderen

Het vrijwilligerswerk dat ik doe is goed voor mijn geestelijke gezondheid en ook voor mijn lichaam. Ik blijf niet graag thuis. Ik zet mij graag in voor onze medemensen die het moeilijk hebben. Het geeft mij een goed gevoel om iemand te kunnen helpen. Ik tolk op donderdag. Maar stimuleer mensen van mijn gemeenschap om Nederlands te leren. Op maandag en woensdag doe ik het onthaal van de Sociale Kruidenier. Ondertussen ken ik iedereen in het BZN Kansenhuis en zij kennen mij. Ik ben invalide en kan geen voltijdse job aan. Op deze manier kan ik mij toch inzetten voor onze samenleving. Ook als signaal naar mijn kinderen toe, vind ik dit belangrijk.
 
Fatima
 
 
Fatima Matrouf zet zich in als vrijwilliger in het BZN Kansenhuis in Antwerpen.

Meer getuigenissen en verhalen