Guido

Elke ervaring als geschenk zien

We vroegen een ZIN-lezer hoe zij de spreuk 'Je hoeft niets te krijgen om dankbaar te zijn' in het dagelijkse leven ervaart:


Het lukt me lang niet altijd, maar ik probeer dankbaarheid te vinden in elke ervaring. Aangenaam én onaangenaam. Daardoor kan ik elke ervaring zien als een
geschenk. En hoe bewuster ik me voel, hoe gemakkelijker dat gaat. Meditatie en mindfulness hebben me enorm geholpen met dat bewust-er-zijn. Ik ben dankbaar
om te kunnen observeren wat werkelijk is. Minder in het hoofd en meer in het hart dus. In momenten van overspanning, kan ik me intens dankbaar voelen bij het langzaam en bewust inademen van frisse buitenlucht. Dat geeft me instant vleugels. Heerlijk.

Guido

Lees ook hoe Hille en Miet deze spreuk beleven.

Meer getuigenissen en verhalen