Belang van giften

De meest eenvoudige manier om je te engageren is je abonneren op onze spreuken én ze ergens in je omgeving op te hangen. Kwestie van een beetje positieve energie te verspreiden. Maar ook jouw financiële steun is broodnodig om onze vele projecten zuurstof te geven. 90% van ons aanbod wordt immers bekostigd door giften, legaten of via de verkoop van producten in onze webshop. Je kan Bond zonder Naam steunen door een online gift, via een overschrijving op ons rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 of via een doorlopende opdracht.

Een warm welkom voor wie geen thuis heeft
Maak een verschil

Een warm welkom voor wie geen thuis heeft

Niet iedereen slaagt erin zijn leven te leiden zoals men het wil. België telt naar schatting 17.000 dak- en thuislozen. Net die mensen die uit onze samenleving dreigen te vallen, elders verjaagd worden en geen kansen meer krijgen, willen we in onze dak- en thuislozenwerking ’t Café de hand reiken. ‘t Café is onderdeel van het plaatselijke buurtcentrum in Antwerpen-Noord. Dak– en thuislozen kunnen er een stukje thuiskomen. ’t Café opende in 2016 haar deuren. Aanvankelijk met twee openingsmomenten. Nu al met drie.
Een gastvrije ontmoeting voor dak- en thuislozen en voor mensen die het minder breed hebben, realiseren. Daar klopt het hart van vele vrijwilligers voor. Zij kunnen op elk moment ook terugvallen op straathoekwerkers, presentiewerkers, etnografen, … Experts die ervaringsgerichte ondersteuning bieden en ervaring hebben met kwetsbare mensen in eenzaamheid, druggebruik en/of armoede. 
Maar natuurlijk draait en leeft ’t Café voor en dankzij de bezoekers. Er wordt wel eens gezegd dat ’t Café haar bezoekers niet kiest, maar dat bezoekers ’t Café kiezen.  En steeds meer mensen vinden dan ook vlot hun weg ernaartoe. Nochtans zijn het niet de aantallen bezoekers die ertoe doen, wel de vaststelling dat zoveel mensen ervoor kiezen om elkaar te ontmoeten, om te schuilen voor de barre weersomstandigheden, om de honger of dorst te stillen, om een luisterend oor te vinden, of om raad te vragen.
"Het is de gemoedelijke, rustige sfeer die me hier aantrekt. Een heel verschil met andere inloophuizen, klinkt het bij een bezoeker, "Hier wordt echt tijd gemaakt voor ons, tussen de drukte van de praktische organisatie door".
We geloven in de kracht van mensen om te blijven groeien, zelfs wanneer ze al heel wat hebben meegemaakt. Niet evident, maar met een aanpak op mensenmaat bouwen we mee aan hun zelfvertrouwen en levenspad.

Wat hebben we nodig?

Dankzij de steun van onze sympathisanten kunnen we de komende wintermaanden wekelijks meer dan 100 dak- en thuislozen een warm welkom geven met een goed gesprek en lekkere kop koffie.  Dit kost ons €2,187. Samen creëren we kansen voor kwetsbare mensen.

10% bereikt

€220 / €2,187

Doe een online gift

Draag jij al een steentje bij?

Schrijf jouw eenmalige of maandelijkse bijdrage over op het rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur. 

Een doorlopende opdracht kan je ook via ons formulier 'Doorlopende schenkingsopdracht' aanvragen bij de bank. Storten via een doorlopende opdracht gaat heel makkelijk en vlot:

  • Je kan op elk moment het bedrag van je giften wijzigen.
  • Je kan op elk moment de opdracht stopzetten.
  • Je behoudt de volledige vrijheid en tegelijkertijd help je BZN op een duurzame manier.
  • Vanaf 40 euro op jaarbasis geeft jouw gift recht op een fiscaal attest.
Download de doorlopende schenkingsopdracht

Geldbesteding

Bond zonder Naam laat jaarlijks een volledige audit maken van haar rekeningen. Zo hebben we op elk moment een perfect overzicht van waar uw middelen heen gaan. Deze cijfers publiceren we. Want alleen door 100% transparant te zijn, krijgen we immers het vertrouwen van onze schenkers.

Bekijk onze inkomsten en uitgaven

Vragen?

Aarzel niet om ons een seintje te geven.

Stuur ons een mail

Getuigenissen en verhalen