Belang van giften

De meest eenvoudige manier om je te engageren is je abonneren op onze spreuken én ze ergens in je omgeving op te hangen. Kwestie van een beetje positieve energie te verspreiden. Maar ook jouw financiële steun is broodnodig om onze vele projecten zuurstof te geven. 90% van ons aanbod wordt immers bekostigd door giften, legaten of via de verkoop van producten in onze webshop. Je kan Bond zonder Naam steunen door een online gift, via een overschrijving op ons rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 of via een doorlopende opdracht.

Geef kwetsbare kinderen betere leerkansen
Maak een verschil

Geef kwetsbare kinderen betere leerkansen

Onderwijs is een heel belangrijk element in het doorbreken van armoede. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in hun eerste jaren op de lagere school het gevoeligst zijn om achterstand op te lopen. Daarom is het uiterst belangrijk voor hun ontwikkeling om bij basis-vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen voldoende ondersteuning te krijgen.

Maar niet alle ouders slagen daarin. Vaak omdat hun voornaamste zorg overleven is. De achterstand die kinderen dan dreigen op te lopen, wordt dikwijls nog versterkt door het niet machtig zijn van de taal of een gebrek aan eigen kennis. 

Voor die kwetsbare ouders en kinderen organiseert Filet Divers in het BZN Kansenhuis elke woensdagnamiddag huiswerkbegeleiding. Juffen Sevan, Emma en Diane staan klaar om kinderen uit de lagere school spelenderwijs te helpen bij het lezen, schrijven en rekenen.

Wat hebben we nodig?

Dankzij de steun van onze sympathisanten kunnen we gezinnen ook financieel helpen bij de aankoop van boeken, schoolgerief, of het betalen van de schoolrekeningen.  Dit project kost €2,500. Samen creëren we kansen voor kwetsbare mensen.

0% bereikt

€0 / €2,500

Doe een online gift

Geef om de spreuken in je bus
Maak een verschil

Geef om de spreuken in je bus

Onze spreuken spreken boekdelen. Met slimme inzichten en doordachte wijsheden nodigen we je maandelijks uit om even stil te staan bij wat je denkt en voelt. Zes keer per jaar sturen we de BZN spreuken naar bijna 175.000 gezinnen in Vlaanderen. Helemaal gratis maar hopelijk niet vrijblijvend. Want hiervoor betalen we uiteraard wel o.a. drukkosten.

Met onze spreuken willen we je hart beroeren en gedrag inspireren. Zo maken creeëren we niet alleen fysieke plekken zoals het BZN Kansenhuis of 't Café waar een warm verschil wordt gemaakt voor mensen die het moeilijker hebben, maar spreken we ook burgers vanuit het hart aan om meer voor elkaar te betekenen. Zo bouwen we samen aan een warme samenleving waar ieder mens telt.

Wat hebben we nodig?

Dankzij de steun van onze sympathisanten kunnen we tweemaandelijks de spreuken drukken om onze samenleving positief te inspireren.  Dit project kost €36,000. Samen creëren we kansen voor kwetsbare mensen.

1% bereikt

€300 / €36,000

Doe een online gift

Maak een warm verschil

Maak een warm verschil

Je gift, hoe klein of hoe groot ook, is steeds welkom en broodnodig. Met € 10 per maand help je een langdurige zieke met de aankoop van noodzakelijke medicatie. Met € 15 per maand schenk je een kansarm gezin aankoopcheques voor betaalbare voedings- en verzorgingsartikelen in de Sociale Kruidenier. Het zijn maar twee voorbeelden die laten zien hoe je concreet het verschil kan maken voor de mensen om je heen.
Wie schenkt, steunt een goed doel én bouwt via Bond zonder Naam mee aan een positieve samenleving die mensen kansen geeft, inspireert en doet groeien.
Doe een online gift

Draag jij al een steentje bij?

Schrijf jouw eenmalige of maandelijkse bijdrage over op het rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur. 

Een doorlopende opdracht kan je ook via ons formulier 'Doorlopende schenkingsopdracht' aanvragen bij de bank. Storten via een doorlopende opdracht gaat heel makkelijk en vlot:

  • Je kan op elk moment het bedrag van je giften wijzigen.
  • Je kan op elk moment de opdracht stopzetten.
  • Je behoudt de volledige vrijheid en tegelijkertijd help je BZN op een duurzame manier.
  • Vanaf 40 euro op jaarbasis geeft jouw gift recht op een fiscaal attest.
Download de doorlopende schenkingsopdracht

Geldbesteding

Bond zonder Naam laat jaarlijks een volledige audit maken van haar rekeningen. Zo hebben we op elk moment een perfect overzicht van waar uw middelen heen gaan. Deze cijfers publiceren we. Want alleen door 100% transparant te zijn, krijgen we immers het vertrouwen van onze schenkers.

Bekijk onze inkomsten en uitgaven

Vragen?

Aarzel niet om ons een seintje te geven.

Stuur ons een mail

Getuigenissen en verhalen