WOW of Women at Work
Een nieuw project in het BZN Kansenhuis

WOW

Begin 2022 startte BZN Kansenhuis / Filet Divers het project Women and Work op. Collega Stéphanie Kahane begeleidt en oriënteert voornamelijk vrouwen met migratieachtergrond en in een kwetsbare positie, en zet samen met hen in op een bewuste loopbaankeuze.

“Er gebeurt heel veel in het leven van deze vrouwen, waardoor er weinig tijd overblijft voor hen om stil te staan bij wie ze zijn, bij wat ze verwachten van het leven. Met WOW willen wij hen de ruimte geven om hierover na te denken. Werk is het praktische einddoel, maar het hele traject dat daaraan voorafgaat is minstens zo belangrijk: dat deze vrouwen een stuk controle over hun leven terugkrijgen, dat ze zich bewust worden van hun eigenwaarde en hun meerwaarde voor de maatschappij. Ze hebben soms zoveel miserie meegemaakt dat ze dat compleet uit het oog zijn verloren.”

“We proberen vooral goed te luisteren. Wie is deze vrouw, wat wil ze echt? Een job als poetsvrouw is misschien de eerste en gemakkelijkste keuze, maar het is mogelijk niet wat die vrouw wil met haar leven. Het is dan ook cruciaal dat de vrouwen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, dat ze eerlijk zeggen wat ze willen en niet wat ze denken dat er van hen wordt verwacht.”

“Ik adviseer en ondersteun hen, maar uiteindelijk beslissen zij zelf, in functie van hun levensomstandigheden en hun toekomstvisie. Zij zijn de baas over hun eigen leven.”

“De overheid en de werkgevers dragen ook een verantwoordelijkheid. De gebrekkige kinderopvang, de te hoge huurprijzen en het tekort aan sociale huisvesting, de wervings- en selectieprocedures die vaak te hoog gegrepen zijn, dit zijn allemaal extra obstakels die structureel moeten worden aangepakt. Aan die alarmbel moeten we blijven trekken.”

Interesse?
Neem contact op met Stéphanie Kahane voor een toeleiding of kennismakingsgesprek via stephanie.kahane@filetdivers.be of 0483 37 87 68.


(fotograaf: © Rudi Schuerewegen)