Traliepost zoekt schrijvers!

traliepost


Brieven sturen met de post, het lijkt niet meer van deze tijd.

En toch is het net dat wat Traliepost mogelijk maakt: gedetineerden en mensen in vrijheid brieven naar elkaar laten sturen. Want schrijven nodigt uit om gevoelens, gedachten en levenservaringen te delen. En dat lucht op.

Voor wie in de gevangenis zit, geeft een pennenvriend hoop en perspectief. (Er is) iemand die oordeelloos luistert en een klankbord wilt zijn. Voor de vrijwilliger buiten de muren is het een kans om de blik te verruimen, een inzicht in wat er binnen de gevangenismuren gebeurt, een besef dat ook daar mensen leven met zelfde behoefte en noden als wij allemaal.

Schrijven via Traliepost gebeurt binnen een veilig kader.
Het Traliepostbureau helpt je aan een correspondent en leidt de briefwisseling organisatorisch in goede banen. Brieven schrijven over de muren heen gebeurt bij BZN anoniem en met respect voor ieders grenzen.

Bij vragen, twijfels of problemen staan we steeds voor onze correspondenten klaar. We omkaderen hen ook met inspirerende workshops en vormingen en nodigen regelmatig uit voor ontmoeting en intervisie.

Wie zoeken we?

 • Je schrijft graag brieven.
 • Je bent ouder dan 24 jaar.
 • Je wil je engageren om minstens 6 maanden met regelmaat te corresponderen.
 • Je bent empathisch, begripvol en zorgzaam.
 • Je voelt je zelf goed in je vel en draagt zorg voor je eigen grenzen en respecteert de grenzen van anderen.
 • Je gaat discreet om met je briefwisseling en handelt integer.
 • Je houdt je aan de basisregels van het Traliepostproject (bv. geen datingbureau, discretie…)

Wat bieden we aan?

 • We zoeken voor jou een zo geschikt mogelijke correspondent op basis van interesses.
 • We ondersteunen je bij vragen of problemen via een maandelijks online intervisiemoment of individuele opvolging.
 • We bieden jou een jaarlijkse vorming rond detentie.
 • Door je inzet in de BZN-projecten bouw je mee aan een humaan detentiebeleid.

Heb je interesse of nog vragen?

We kijken uit naar je mailtje via traliepost@bzn.be.