Brieven van BZN

brief-voor-vrede


Beste Bondgenoten,

Laat je raken door het leed van de oorlog.
Hoe hard en heftig dat ook is.
Wat er gebeurt in de wereld, is ook onze verantwoordelijkheid.

Blijf niet onverschillig.
Geraak niet moedeloos.
Kijk niet weg.
We kunnen de vrede niet enkel overlaten
aan politici en generaals.
We kunnen met z’n allen vrede uitdragen.
Thuis, op straat, op elke plek waar we komen.

Opkomen voor vrede is meer dan in stilte hopen dat de oorlog snel overgaat.
Het gevoel van onmacht is groot maar toch moeten we moedig aan de kant
van de eeuwige slachtoffers blijven staan:
de kleine zwakke mensen in oost en west, die onder permanente
dreiging moeten leven,
de miljoenen hongerlijdende mensen, die alles ontberen
omdat teveel geld naar wapens gaat, naar onze
eigen veiligheid en welvaart, naar
de ruimte, waar nog geen mensen wonen.

Kies daarom voor vrede.
Je bent niet alleen.
Wie voor vrede kiest, laat het vuur in zijn hart branden en
staat aan het begin van een lange weg, die loopt van
woord naar daad, van onverschilligheid naar
inzet.


Naar Phil Bosmans

Mark Deltour
Ontmoeting met Phil Bosmans
Lannoo, 2001