Inburgeringscoach Samen Inburgeren

Wat moet je doen?

Je engageert je voor minstens 6 maanden om elke 14 dagen een inburgeraar te ontmoeten. Je zoekt zelf activiteiten zoals een wandeling of een museumbezoek. Je praat Nederlands met de inburgeraar. Je  wisselt ervaringen uit, ontdekt elkaars leefwereld en wat er allemaal in je eigen stad of gemeente gebeurt. Voor je van start gaat, kan je de opleiding ‘luistervaardigheden’ volgen.
 
Het Samen Inburgeren-project heeft als doelstelling dat de inburgeraar:
 • zelfredzamer wordt
 • Nederlands leert
 • zich thuis voelt
 • mensen leert kennen
 • een eerlijk beeld krijgt van de Vlaamse cultuur en gewoontes
 • actief betrokken is
 • integratie serieus neemt
 
LOCATIE
BZN Kansenhuis
Rolwagenstraat 49
2018 Antwerpen
 

Wie zoeken we?

 • Je hebt voeling met Bond zonder Naam als beweging.
 • Je ontmoet graag nieuwe mensen en staat open voor andere culturen.
 • Je organiseert graag uitstappen.
 • Je  helpt graag mensen en kan goed luisteren naar hun verhaal.
 • Je hebt nog wat vrije tijd over voor het goede doel.

Wat bieden we jou aan?

 • De mogelijkheid om in een fijne werkomgeving nieuwe mensen te leren kennen en deel uit te maken van een enthousiaste vrijwilligerswerking.
 • De kans om iets te betekenen voor kwetsbare doelgroepen en om kansarmen in onze samenleving een duwtje in de rug te geven.
 • Praktische, inhoudelijke én persoonlijke ondersteuning.
 • Ontmoetingen met collega-vrijwilligers om ervaringen mee uit te wisselen.
 • Groeikansen in de vorm van gratis workshops die jouw vrijwilligerswerk bij Bond zonder Naam en je persoonlijk leven kunnen verrijken.
 • Een vrijwilligersverzekering.

Terug naar overzicht