Veelgestelde vragen i.v.m. giften en fiscaal attesten

Hoe kan ik Bond zonder Naam steunen:

Je kan Bond zonder Naam steunen via een

 • overschrijving op ons rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 OF
 • een doorlopende opdracht. Meer informatie i.v.m. een doorlopende opdracht vind je hier  OF
 • een online gift
  • via Bancontact - betaal met de app – snel en eenvoudig – scan de QR code
  • via Bancontact - betaal met uw kaart
  • via Mastercard
  • via Visa
   Als je betaling wordt geaccepteerd, wordt je gift uitgevoerd en krijgt je een e-mail met bevestiging van je gift.


Wat is het rekeningnummer van Bond zonder Naam

Je kunt je gift overschrijven op het rekeningnummer BE33 5230 8009 0046 of via een online gift.

 

Ik vind mijn fiscaal attest niet meer. Kan ik een kopie krijgen?

Je kunt een kopie van je fiscaal attest krijgen door te mailen naar fiscaalattest@bzn.be of te bellen naar 03 201 22 10.

 

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Hoe komt dat?

Als BZN je rijksregisternummer kent, kan dat in de jaarlijkse elektronische lijst naar de Overheid meegegeven worden; het fiscaal attest wordt automatisch verwerkt en vooraf ingevuld voor mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, en voor hen die hun aangifte via Tax-on-Web indienen. BZN vraagt je rijksregisternummer niet, en je bent niet verplicht het ons te geven; we trachten enkel het eenvoudiger te maken voor hen die het wensen. Je mag het ons m.a.w. altijd vrijwillig meedelen.
De Overheid verwerkt deze gegevens zelf, als de gegevens niet exact overeenstemmen wordt de gift niet weergegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van ons.

 

Mijn fiscaal attest bevat foutieve gegevens. Wat nu?

Gelieve ons te contacteren via fiscaalattest@bzn.be of te bellen naar 03 201 22 10.

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?


Je hebt recht op een belastingvermindering als je gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens € 40 bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
 • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
 • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
 • de gift moet in geld gedaan zijn, en van jou alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
 • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Hou rekening met volgende uitzonderingen.

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Eind februari van elk jaar.
Opgelet: de gestorte bedragen moeten op 31 december van het kalenderjaar op de rekening van Bond zonder Naam staan. Staat de storting pas in januari op onze rekening, dan geldt de storting pas voor het volgende kalenderjaar.


Voor meer informatie i.v.m. belastingvoordelen zie de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.