Praktische info

Werken als vrijwilliger is een kwestie van wisselwerking

Werken als vrijwilliger is een kwestie van wisselwerking

Als vrijwilliger bij Bond zonder Naam ben je voor ons en andere mensen een bijzonder grote hulp. Het is natuurlijk even belangrijk dat je er zelf ook wat aan hebt. Leren en groeien: daar draait het om. Vrijwilligerswerk werkt in die zin dus vanuit twee richtingen: vanuit jezelf door anderen te helpen en naar jezelf toe door te leren en te groeien. 
 

Wat bieden we jou aan?

  • De mogelijkheid om in een fijne werkomgeving nieuwe mensen te leren kennen en deel uit te maken van een enthousiaste vrijwilligerswerking;
  • De kans om iets te betekenen voor kwetsbare doelgroepen en om kansarmen in onze samenleving een duwtje in de rug te geven;
  • Praktische, inhoudelijke én persoonlijke ondersteuning;
  • Ontmoetingen met collega-vrijwilligers om ervaringen mee uit te wisselen;
  • Groeikansen in de vorm van gratis workshops die jouw vrijwilligerswerk bij Bond zonder Naam en je persoonlijk leven kunnen verrijken;
  • Een vrijwilligersverzekering.

Veel gestelde vragen over vrijwilligerswerk bij Bond zonder Naam

Heb je specifieke vragen of zijn sommige dingen nog niet zo duidelijk? Lees dan onze meest gestelde vragen en hun antwoord. 
Krijg ik een contract als vrijwilliger?

Krijg ik een contract als vrijwilliger?

Nee, vrijwilligers moeten bij Bond zonder Naam geen overeenkomst tekenen.
 
Krijg ik een contract als vrijwilliger?

Krijg ik een vergoeding?

Nee, Bond zonder Naam voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Uitzondering hierop zijn verplaatsingsonkosten, die worden terugbetaald mits het voorleggen van een bewijs.
 
Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Ja, de vrijwilligerswet bepaalt dat elke organisatie die vrijwilligers inzet, een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ moet sluiten. Bond zonder Naam sluit zowel een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid als voor Rechtsbijstand af. Daarbij zijn vrijwilligers bij Bond zonder Naam ook verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen.
 

Ik ben werkloos en wil werken als vrijwilliger. Wat moet ik precies doen?

Je moet aan de RVA melden dat je vrijwilligerswerk wil doen. Dat kan met een formulier C45B dat je zowel bij de RVA als bij je uitkeringsinstelling kan opvragen. Zowel jij als de organisatie RVA moeten een gedeelte van het formulier invullen. De RVA heeft 12 dagen de tijd om te reageren op je aanvraag. Als ze niet reageren, betekent dit dat je aanvraag is goedgekeurd.

Ik krijg een leefloon van het OCMW en wil werken als vrijwilliger. Wat moet ik precies doen?

Ik krijg een leefloon van het OCMW en wil werken als vrijwilliger. Wat moet ik precies doen?

Ga even langs jouw dossierbeheerder, zodat die op de hoogte is van het feit dat je je als vrijwilliger voor Bond zonder Naam wil inzetten.
 
Ik krijg een leefloon van het OCMW en wil werken als vrijwilliger. Wat moet ik precies doen?

Ik krijg een uitkering van de mutualiteit. Mag ik werken als vrijwilliger?

Ja, dat mag. De adviserend geneesheer (van je mutualiteit) moet wel zijn akkoord geven. Hij/zij zal kijken of het werk dat je als vrijwilliger wil doen je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt. Een gewoon doktersbriefje van de huisdokter is niet genoeg. Je mag pas starten na de toelating van de adviserend geneesheer.
 

Kan ik zomaar elke activiteit doen?

Nee, sommige activiteiten vragen een zekere opleiding of praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een rijbewijs.

  

Mogen alleen Belgen werken als vrijwilliger?

Nee, alle mensen uit de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning die vrijgesteld zijn van een arbeidskaart mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen.