Een belangrijke, nieuwe fase voor de Stiltehoeve

Meer dan ooit is het tijd om stil te staan bij waar de wereld nood aan heeft. Dat doen we in de Stiltehoeve. Een plek als deze, waar mensen zorgenloos terecht kunnen voor vertraging, verstilling en verdieping, kent echter ook zijn prijs. De financiële gezondheid van de Stiltehoeve is op dit moment voor Bond zonder Naam een zorg. Daarom maken we werk van een nieuwe aanpak.

De Stiltehoeve, sinds 2014 een van de pijlers van Bond zonder Naam, is een project met een langetermijnvisie op de groei van mensen. Om die visie te kunnen garanderen, moeten er ook voldoende inkomsten zijn. Uit een onafhankelijke externe doorlichting is gebleken dat het project in de huidige vorm op lange termijn financieel niet duurzaam is.

Stilstaan om vooruit te kunnen
De komende 6 maanden onderzoeken we hoe De Stiltehoeve de pioniersfase kan ontgroeien tot een nieuw, financieel gezond project. Een verbreding van het aanbod en partnerships met andere organisaties behoren tot de mogelijkheden.  

De Stiltehoeve blijft de Stiltehoeve
De kernopdracht van de Stiltehoeve blijft dezelfde: mentale ruimte maken in een groene omgeving, mensen de kans bieden om in stilte terug bij zichzelf te komen. Ons doel is dat de nieuwe koers ervoor zorgt dat de Stiltehoeve die missie verderzet. 

Plan van aanpak
Om deze koers gestalte te geven, is een nieuwe raad van bestuur aangesteld.  Kernwoorden voor het mandaat van de raad zijn: verbreding van de werking, respect voor de missie van de Stiltehoeve en een duurzame toekomst door financiële gezondheid, transparantie en goed bestuur.

Dankbaarheid
Een aantal pioniers van Metanoia verlaten de raad van bestuur. Ook Patrick Hanjoul, die tevens zijn functie als directeur van de Stiltehoeve neerlegt. Patrick verzorgt zoals voorheen nog workshops en meditaties en blijft lid van de vernieuwde inhoudelijke stuurgroep.
In naam van iedereen in en rond de Stiltehoeve wensen wij Patrick en alle afscheidnemende leden van de raad van bestuur te danken voor hun visie en jarenlange bijdrage tot de Stiltehoeve. 
 
Lees meer over de Stiltehoeve