Werkhuis MIN: maatwerk als remedie tegen eenzaamheid

Werkhuis MIN: maatwerk als remedie tegen eenzaamheid

Voor Werkhuizen MIN vzw (Mensen in Nood) is 2019 een feestjaar. Dit jaar is het immers 60 jaar geleden dat oprichter Phil Bosmans met Werkhuizen MIN de allereerste beschutte werkplaats in Vlaanderen opstartte. Met de opstart ervan in 1959 wilde Phil Bosmans mensen met een beperking toegang geven tot werk. Met als ultieme doel hen richting normaal arbeidscircuit te laten groeien. Zo kwam er ook weer plaats vrij voor anderen.

Werk voor mensen met een beperking
120 mensen werken er vandaag bij Werkhuizen MIN in Deurne bij Antwerpen. Alles wat te maken heeft met verpakking en verzending is een kolfje naar de hand van Werkhuizen MIN.

Met de opstart ervan in 1959 wilde Phil Bosmans mensen met een beperking toegang geven tot werk. Met als ultieme doel hen richting normaal arbeidscircuit te laten groeien. Zo kwam er ook weer plaats vrij voor anderen. En als het toch niet lukte in een regulier bedrijf, dan konden mensen ook altijd terugkeren. “Opdat ge zo vlug mogelijk en met zoveel mogelijk kans op succes elders zoudt kunnen gaan vragen om werk. Anderen zullen dan hier uw plaats kunnen innemen”, klonk het in Phils basisbeginselen.

De beschutte werkplaats heruitvinden
In die 60 jaar is het aantal maatwerkbedrijven (de nieuwe benaming voor beschutte en sociale werkplaatsen) fors toegenomen, met in totaal 25.000 actieve mensen. Een positieve evolutie zou je denken, maar Ludo – die ook voorzitter is van de koepelvereniging van Antwerpse maatwerkbedrijven - nuanceert: “de druk is veel groter geworden. Amper 1 procent slaagt er in om door te stromen.”

“Als we niet opletten, moeten we de maatwerkbedrijven weer uitvinden. Want winstgevend zijn, wint ook bij maatwerkbedrijven almaar aan belang. Vroeger ging men in de beschutte werkplaats werk zoeken op maat van een werknemer, op maat van ieders capaciteiten. Tegenwoordig worden er mensen gezocht op maat van het werk dat voorhanden is.”

Remedie tegen sociaal isolement 
Maar Werkhuizen MIN is meer dan alleen werk. De symbiose van het sociale met het economische verloopt vlekkeloos. “Wij hoeven geen winst te maken. Oprechte aandacht voor de mensen is ons uitgangspunt. De meesten zijn al zo vaak gekwetst in hun leven. Ze trekken zich aan ons op, net omdat ze al van ver ruiken wie het goed met hen meent en wie niet. Het leven buiten het werk is voor ons minstens even belangrijk. Mensen weten dat ze hier welkom zijn en blijven, ook als er iets misgaat in hun leven. We helpen mensen met een beperking uit hun eenzaamheid en sociaal isolement te geraken door hen te laten genieten van normale werk- en ontspanningsactiviteiten.”

Phil Bosmans
“We passen ons aan aan de moderne noden die we zien. Vandaag werken we bijvoorbeeld veel minder met ex-gedetineerden. Gewoon omdat die nu meer ontoerekeningsvatbaar worden verklaard en in de psychiatrie terechtkomen. Maar ook al is de samenleving veranderd, de basisbeginselen blijven overeind. Zinvol werk en waarde en waardigheid geven aan mensen met een beperking. Liefst voor zoveel mogelijk mensen.”