Onderzoek en expertise

Sociale en emotionele eenzaamheid

Sociale en emotionele eenzaamheid

Meer contacten maakt minder eenzaam?” Deze stelling gaat niet helemaal op, zo blijkt uit het onderzoek van onderzoekster Leen Heylen, waarvoor Bond zonder Naam de opdracht gaf. Naast ‘sociaal eenzaam’ kunnen mensen zich ook ‘emotioneel eenzaam’ voelen: ze missen een hechte, affectieve band met iemand, bijvoorbeeld een partner.

Ons onderzoek richtte zich naar 18- tot 79-jarige Belgen. Daaruit bleek dat: 

  • 18% onder hen aangeeft zich sterk tot zeer sterk emotioneel eenzaam te voelen;
  • 14% zich zowel sociaal als emotioneel sterk eenzaam voelen;
  • 40 tot 69-jarigen zich het meest sociaal eenzaam voelen. Ze hebben dus minder contacten;
  • bijna 1 op 5 mensen onder 30 jaar een ernstig tekort aan contact met vrienden of familie ervaart. 

Eenzaamheid is met andere woorden een wijd verspreid fenomeen in onze samenleving dat de gepaste aandacht verdient. 

Download het onderzoeksrapport van Leen Heylen