Stiltehoeve

Huidige werking Stiltehoeve stopt op 31 december 2018

De leefbaarheid en de toekomst van de Stiltehoeve zijn ons reeds lang een zorg. Naast een goede inhoudelijke werking, is het voor ons essentieel dat de financiële verplichtingen nagekomen worden en dat het project minstens “break even” werkt...

Lees meer over de Toekomst van de Stiltehoeve
Plug in. Laad op. Vind jezelf.

Plug in. Laad op. Vind jezelf.

Met een ruim aanbod rond stilte, meditatie en tal van workshops wil de Stiltehoeve van Bond zonder Naam mensen en groepen zuurstof en ruimte bieden om te herbronnen.

Bekijk het aanbod

Verblijven in stilte

In een klimaat van druk, drukker, drukst, zijn enkele dagen in de stilte midden in de natuur een rustpunt om het leven te laten bezinken.
Wie zichzelf enkele stiltedagen wil gunnen, kan ook reserveren in de Stiltehoeve zonder in te tekenen op een specifiek aanbod. Het minimumverblijf is één overnachting in vol pension.
ontdek meer
Stilte voor ondernemers

Stilte voor ondernemers

We leven in turbulente tijden. Veel verandert. Ook in de bedrijfswereld. Dit maakt het moeilijker voor jou als leidinggevende om de juiste keuzes te maken. Er is nood aan een ingrijpende transformatie in onze manier van denken, samenwerken en samenleven.

Ontdek ons aanbod voor bedrijven

Getuigenissen en verhalen