Geldbesteding

Wat gebeurt er met jouw schenking aan Bond zonder Naam?

Onze sociaal-culturele projecten worden slechts voor een klein deel (ongeveer 3%) gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Bijna 70% van onze werkingsmiddelen is afkomstig van de financiële giften van particulieren en bedrijven. 20% van onze opbrengst halen we dan weer uit de verkoop van onze producten. Vertrouwen in BZN en in de manier waarop we ons geld besteden is daarom cruciaal. Op de taartdiagrammen hieronder vind je een samenvatting van onze inkomsten en uitgaven van het vorig boekjaar.