Lise Coninx over de spreuk...

spreuk-maart

Lise Conix is de nieuwe CEO van Schoenen Torfs. Ze volgt haar oom Wouter op. Grote schoenen om te vullen, maar het vertrouwen dat Wouter en haar collega’s bij Torfs haar schenken, gaf haar de kracht en de kans om te groeien. Lise staat sterk in haar schoenen! Waardering door vertrouwen is één van de basiswaarden van Lise. En dat heeft ze van geen vreemden. Warmte, menselijkheid, vertrouwen, het zit de Torfsen blijkbaar in het bloed!

Wij zijn heel warmbloedige mensen, ja (Lacht). Mijn overgrootouders en grootouders waren en zijn nog altijd heel gulle, warme en supersociale mensen. Die waarden zijn van generatie op generatie doorgegeven. Wouter is erin geslaagd om van die familiale waarden ook de kern van het familiebedrijf te maken. Dat verklaart ook waarom ik me er zo volledig thuis voel. Ik ben ook opgevoed met die waarden.

Mijn beide ouders zijn heel maatschappelijk geëngageerd. Zij waren dokters bij Artsen zonder Grenzen en hebben onder meer in Zimbabwe gewoond. Daar ben ik ook geboren. Zelf heb ik Vlerick Business school gedaan omdat ik het gevoel had dat je ook als bedrijf veel impact kan hebben op de maatschappij, als je niet enkel voor financiële winst gaat. Maar die drive om van de wereld een betere plek te maken, dat is echt wel een familietrekje.

202303_Lise_Coninx_1000x850.jpg

Gezien en gewaardeerd worden is volgens mij een basisbehoefte van de mens. Dat is het toch zeker voor mij. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze me van jongs af aan het gevoel hebben gegeven dat ik waardevol ben. Waardering kan je op verschillende manieren uiten. Je kan mensen een pluim of een compliment geven, letterlijk uitspreken dat ze ergens echt heel goed in zijn. Maar je kan je waardering ook tonen door mensen vertrouwen te geven, door hen te ondersteunen en hen te helpen groeien, door hen te versterken in hun talenten. Dat is ook de leiderschapsstijl die wij nastreven bij Torfs. Leiderschap vanuit het hart, noemt Wouter dat. Daar geloof ik heel sterk in! En dat zal ik ook blijven doen. Aan onze familiewaarden wordt niet getornd. Die zijn gewoon het DNA van ons bedrijf.

Zachte waarden die versterken
Mensen graag zien is de rode draad doorheen die verschillende vormen van waardering. Als je iemand graag ziet dan wil je dat die zich gewaardeerd voelt, dat hij of zij groeit en floreert, dat die persoon vleugels krijgt en sterker in zijn schoenen staat.

“Sterk in je schoenen” is de slogan van Torfs. We willen mensen letterlijk sterk in hun schoenen zetten, maar ook figuurlijk. Dat heeft voor mij niks te maken met je sterk tonen of stoer doen, integendeel zelfs. Doordat je vertrouwen krijgt, doordat je jezelf mag zijn en durft te zijn, open en kwetsbaar, sta je sterker in het leven en krijg je meer zelfvertrouwen. Het zijn net die ‘zachte’ waarden die je als mens versterken.

Ik heb zelf altijd veel vertrouwen gekregen van Wouter. Onder zijn vleugels ben ik kunnen groeien. Die vorm van waardering heeft me de kracht gegeven om nu ‘in zijn schoenen’ te stappen. Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen. Dat ik mag werken in een bedrijf waarvan de cultuur zo nauw aansluit bij wie ik ben als mens, dat ik mag samenwerken met zoveel mensen die ik graag zie, dat is een groot cadeau.

Waardering verwarmt, ook jezelf!
Dat Schoenen Torfs zo vaak de titel kreeg van ‘great place to work’ heeft opnieuw te maken met de manier waarop we onze medewerkers waarderen. En dat is heus geen rocket science. Dat gaat over open en transparant communiceren, mensen vertrouwen geven, opleidingen aanbieden die niet enkel de vaardigheden trainen, maar die mensen ook de kans geven om te groeien door persoonlijke ontwikkeling. Je medewerkers laten groeien als mens, dat is waardering. Simpel eigenlijk (lacht).

Ook thuis is waardering een belangrijke waarde. Ik heb twee kleine kindjes. Wij sluiten elke dag af met onze ‘dankbare momenten’. Wanneer de kinderen in bed liggen, benoemen we samen waar we die dag dankbaar voor waren. Dankbaarheid is voor mij ook een vorm van waardering. Je kan anderen waarderen, maar ook gewoon het leven zelf. Als je je dankbaar opstelt, als je je openstelt voor die ogenschijnlijk kleine dingen op je pad, dan ga je die ook meer waarderen.

Het is een positieve vicieuze cirkel! Door waardering uit te spreken en er actief naar op zoek te gaan, vallen de positieve dingen in het leven je meer op. We zijn vaak geneigd het negatieve uit te vergroten, dat is jammer. Focus liever op de dingen waar je dankbaar voor bent. Dat helpt je als mens om positiever in het leven te staan. Waardering uiten is fijn voor de mensen rondom je, maar het geeft jou zelf ook een positief gevoel. Waardering verwarmt, ook jezelf!

Dank voor de bloemen
Mensen vinden het soms moeilijk om waardering te krijgen, om een compliment in ontvangst te nelen. Misschien omdat ze van zichzelf vinden dat ze het niet waard zijn, door die onterechte focus op het negatieve. Het is belangrijk dat je een compliment kan waarderen, dat je de waarde en de waarheid ervan durft zien. Dat is ook fijner voor de gever van het compliment trouwens. Als je bij wijze van spreken bloemen geeft, doet het ook deugd dat je boeket de ander blij maakt.

Zichtbaar maken wie niet gezien of gewaardeerd wordt, dat vind ik zo’n mooie en belangrijke missie van Bond Zonder Naam. Bij Schoenen Torfs dragen we ook ons steentje bij. Jaarlijks doneren we een stuk van de bedrijfswinst aan goede doelen. Dat gaat altijd over mensen die dreigen uit de boot te vallen. We steunen bv Bond zonder Naam en Free Clinic, dat zich inzet voor mensen met een drugsproblematiek. Niet iedereen kreeg dezelfde startkansen in het leven als wij. Die mensen willen we graag ondersteunen door hen te zien, vertrouwen te geven, te waarderen.

(fotograaf: © Katrin Torfs)

 Download hier de maandspreuk →