Ambassadeur van de stilte, ook na de Stiltehoeve

Op 31 december 2018 geeft Bond zonder Naam de sleutel van de Stiltehoeve door aan Footstep vzw. Als maatwerkbedrijf biedt het werk aan mensen die door persoonskenmerken of omstandigheden (nog) niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen. Footstep investeert in de aankoop en uitbreiding en wordt uitbater vanaf 1 januari 2019.

Na 4 jaar zal de huidige uitbating van de Stiltehoeve door Bond zonder Naam op 31 december dus stoppen. “Iedereen erkent het waardevolle van het project. We hebben de voorbije jaren intensief geprobeerd om het waar te maken, maar het bleek financieel te hoog gegrepen. Deze beslissing doet pijn. We zijn wel blij dat we door deze overdracht alle 500 investeerders tijdig en correct kunnen terugbetalen” zegt Koen De Maesschalck, voorzitter Bond zonder Naam. “We nemen deze beslissing dan ook uit respect voor onze missie, onze donateurs en voor de andere doelgroepen waarvoor we ons engageren”. 

Warme overdracht

Als maatwerkbedrijf biedt Footstep werk aan meer dan 500 mensen uit kansengroepen. Het realiseert tal van initiatieven in horeca en verhuur van kamers en zalen voor workshops, bio kruidenteelt, aanleg en onderhoud van groen, … Footstep investeert in de aankoop en uitbreiding en wordt uitbater vanaf 1 januari 2019. Ook de vzw Gezondheidszorg “Bermhertigheid Jesu”, een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg is bereid om mee te investeren.

Thema stilte blijft belangrijk voor BZN

“We blijven inzetten op het thema stilte en vertraging en sluiten ons verder aan bij de stiltebeweging in Vlaanderen”, zegt Anniek Gavriilakis, directeur Bond zonder Naam. Om die visie kracht bij te zetten, organiseren we vanaf mei 2019 een nieuwe workshop “Gewoon Zijn”.

Dank

Onze zorg blijft de komende maanden in het bijzonder uitgaan naar de medewerkers in de Stiltehoeve. We danken onze vrijwilligers, collega’s, donateurs en sympathisanten voor de steun en het vertrouwen. We leren ook uit deze ervaring. Dat maakt ons sterker om onze missie te realiseren en maakt ons sterker als organisatie.

Heb je zelf nog vragen of opmerkingen over de Stiltehoeve? Stuur ons een mailtje op welkom@bzn.be of bel op 03 201 22 10.

Voor een boeking van een verblijf na 1 januari 2019 kan je contact opnemen met Luc De Zaeyer: Luc.dezaeyer@footstep.be of 0490 56 63 74 of bezoek de website De Grote Wateringe.