Ambassadeur van de stilte, ook na de Stiltehoeve

Op 31 december 2018 heeft Bond zonder Naam de sleutel van de Stiltehoeve doorgegeven aan Footstep vzw. Als maatwerkbedrijf biedt het werk aan mensen die door persoonskenmerken of omstandigheden (nog) niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen. Footstep investeert in de aankoop en uitbreiding en wordt uitbater vanaf 1 januari 2019.

Na 4 jaar is de uitbating van de Stiltehoeve door Bond zonder Naam op 31 december stop gezet. “Iedereen erkent het waardevolle van het project. We hebben de voorbije jaren intensief geprobeerd om het waar te maken, maar het bleek financieel te hoog gegrepen. Deze beslissing doet pijn. We zijn wel blij dat we door deze overdracht alle 500 investeerders tijdig en correct kunnen terugbetalen” zegt Koen De Maesschalck, voorzitter Bond zonder Naam. “We nemen deze beslissing dan ook uit respect voor onze missie, onze donateurs en voor de andere doelgroepen waarvoor we ons engageren”. 

Warme overdracht

Als maatwerkbedrijf biedt Footstep werk aan meer dan 500 mensen uit kansengroepen. Het realiseert tal van initiatieven in horeca en verhuur van kamers en zalen voor workshops, bio kruidenteelt, aanleg en onderhoud van groen, … Footstep investeert in de aankoop en uitbreiding en werd uitbater vanaf 1 januari 2019. Ook de vzw Gezondheidszorg “Bermhertigheid Jesu”, een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg is bereid om mee te investeren.

Dank

We danken onze vrijwilligers, collega’s, donateurs en sympathisanten voor de steun en het vertrouwen. We leren ook uit deze ervaring. Dat maakt ons sterker om onze missie te realiseren en maakt ons sterker als organisatie.

Heb je zelf nog vragen of opmerkingen over de Stiltehoeve? Stuur ons een mailtje op welkom@bzn.be of bel op 03 201 22 10.

Voor een boeking van een verblijf na 1 januari 2019 kan je contact opnemen met Luc De Zaeyer: Luc.dezaeyer@footstep.be of 0490 56 63 74 of bezoek de website De Grote Wateringe.