Schrijf met een gedetineerde

Wat moet je doen?

 • Je correspondeert met gevangenen.
 • We vragen alle kandidaat-briefschrijvers, zowel burgers als gevangenen, om een formulier in te vullen. Zo kunnen we met zorg en aandacht vrijwilliger en gedetineerde aan elkaar matchen op basis van een voorafgaand opgemaakt profiel.
 • De briefwisseling gaat steeds via Bond zonder Naam met respect voor ieders privacy en met op voorhand duidelijk gemaakte afspraken. Dit alles schept een veilig kader waardoor mensen deze sprong durven wagen.
   

Welk profiel zoeken we?

 • Je hebt voeling met Bond zonder Naam als beweging.
 • Je schrijft graag.
 • Je bent minstens 24 jaar oud
 • Je bent empathisch en luistert graag naar het verhaal van mensen.
 • Je hebt nog wat vrije tijd over voor het goede doel.

Wat bieden we jou aan?

 • De mogelijkheid om in een fijne werkomgeving nieuwe mensen te leren kennen en deel uit te maken van een enthousiaste vrijwilligerswerking.
 • De kans om iets te betekenen voor kwetsbare doelgroepen en om kansarmen in onze samenleving een duwtje in de rug te geven.
 • Praktische, inhoudelijke én persoonlijke ondersteuning.
 • Ontmoetingen met collega-vrijwilligers om ervaringen mee uit te wisselen.
 • Groeikansen in de vorm van gratis workshops die jouw vrijwilligerswerk bij Bond zonder Naam en je persoonlijk leven kunnen verrijken.
 • Een vrijwilligersverzekering.
Terug naar overzicht