Stilte-actie: Gun iemand een stille pauzeknop

 
 
Onze maatschappij telt zoveel mensen die de zorg voor hun gezin, hun vrienden en hun (vrijwilligers)werk vergeten te combineren met de zorg voor zichzelf. Financieel rondkomen lukt net, maar door altijd maar te geven, geven, geven, staan we weinig stil bij waar we zelf nood aan hebben. 
Zie jij in je eigen omgeving iemand voor wie een verblijf in stilte een meerwaarde kan betekenen? Dan kan je hem/haar nu met de steun van Bond zonder Naam een tweedaags verblijf op de Stiltehoeve gunnen. Bond zonder Naam schenkt in totaal 100 dagen stilte. Voorwaarde is wel dat mensen zelf een motivatiebrief schrijven.