Gevangenisbezoek

De mens voorbij tralies

De gevangenis bezoeken: het staat meestal niet bovenaan in onze agenda. Met als gevolg dat veel burgers en ondernemers geen of alleen een vaag idee hebben van hoe het er achter de tralies aan toegaat. Toch is het essentieel dat we weten wat daar gebeurt: voor de gedetineerden is het immers van levensbelang dat ze aan hun reïntegratie werken, en hoe kan dat project slagen als wij het nodige begrip van hun situatie missen? Terug een plaats in de maatschappij vinden moet met andere woorden van twee kanten komen.

Achter de tralies met Bond zonder Naam

Achter de tralies met Bond zonder Naam

Bond zonder Naam roept op om mee achter de gevangenismuren te gaan kijken en je mening te vormen op basis van wat je daar zelf ziet, ervaart en hoort.

De gevangenis bezoeken kan op die manier een collectief gevoel van weerbaarheid creëren. Omdat je:
  • in dialoog gaat met een gevangenisdirecteur, gedetineerde en penitentiair beambte
  • een rondleiding krijgt in de gevangen en ziet hoe de gedetineerden leven en welke voorzieningen er zijn
Gemiddeld zijn er 4 à 5 bezoeken per jaar in verschillende gevangenissen in Vlaanderen.

Interesse? Contacteer ons