Menselijke warmte creëert unieke producten

Om onze projecten ten voordele van kansengroepen in de samenleving te kunnen realiseren, verkoopt Bond zonder Naam ook tal van producten. Waar we kunnen, laten we groeikansen van mensen in kansarmoede, in detentie, dak- en thuislozen of mensen in eenzaamheid hand in hand gaan met die producten.  Zo creëren we niet alleen authentieke en originele geschenken. We dragen ook bij aan het groeiproces van de meest kwetsbaren in onze samenleving. 

Handgebreide 37° mutsen voor Bond zonder Naam

Handgebreide 37° mutsen voor Bond zonder Naam

Menselijke warmte is ongeveer 37° graden warm en toch voelen veel mensen zich alleen en eenzaam in onze samenleving. Een groep van 200 breiwilligers gingen mutsen breien onder het label 37°, als teken van menselijke warmte. Omdat ze graag breien, maar vooral ook omdat ze op die manier hun steentje willen bijdragen aan een warme samenleving.

Ontdek het verhaal
Plantenhangers gemaakt door gedetineerden

Plantenhangers gemaakt door gedetineerden

De productie van deze plantenhanger is handwerk en geeft gevangenen een zinvolle dagbesteding. Deze plantenhanger wordt met de hand geknoopt door gevangenen én persoonlijk gesigneerd door de maker. Met de inkomsten kan de gedetineerde voorzien in eigen onderhoud en zijn slachtoffer(s) terugbetalen. Zo verbinden we mensen van binnen en buiten de gevangenis met elkaar.

Ontdek het verhaal
Rick de Leeuw over boek Verbeter de wereld over Phil Bosmans

Rick de Leeuw over boek Verbeter de wereld over Phil Bosmans

Wordt een waarheid minder waar omdat deze waarheid wollig klinkt? Die vraag stelt Rick de Leeuw zich in zijn boek “Verbeter de wereld”. Want in een tijd waarin polarisering, verharding en wantrouwen de bovenhand dreigen te krijgen, zijn medemenselijkheid en empathie misschien wel relevanter dan ooit. Met dit boek laten we de stem van Phil Bosmans dan ook weer klinken in de maatschappij van vandaag.

Ontdek het verhaal