Niet tevreden? (herroepingsrecht).

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij  afziet van zijn/haar aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In dat geval zendt de klant de gehele of gedeeltelijke levering, in perfecte staat, samen met de afleveringsnota, per post terug  naar BOND ZONDER NAAM, Sint  Jacobsmarkt 39, 2000 Antwerpen. De klant bewaart het origineel bewijs van afgifte aan de Post. 

Het betaalde bedrag mag je binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van je retour of annulering op je rekening verwachten.
Indien de Klant een kopij van dit bewijs aan BOND ZONDER NAAM bezorgt, wordt de terugbetaling van het product uitgevoerd binnen de 14 dagen na ontvangst van dit bewijs.

De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant.

Neem hiervoor even contact op met de klantenservice via winkel@bzn.be
Wij betalen de Klant het volledige bedrag (excl. de verzendkost) zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na terugzending of annulering.

Eventuele klachten kunnen telefonisch 03 201 22 10 of per e-mail winkel@bzn.be ingediend worden aan de BZN Klantendienst.

Wij nemen nota van je klacht en trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Indien je niet tevreden bent over de behandeling van je klacht, kan je de klacht nog voorleggen aan de FOD economie, K.M.O., Middenstand en energie, of aan de geschillencommissie via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform.