Stil verzet van Bruno

Al vijftien jaar werkt Bruno op de Stiltehoeve, een project dat tot een paar jaren nog een eigen weg zocht. De 20 ha grond was destijds verwaarloosd. Bruno herstelde het gebied in zijn waardigheid.
 
Wat is jouw opdracht op de Stiltehoeve?
“Ik ben verantwoordelijk voor alles wat ‘groen’ is: het ontwerp en de realisatie van de tuinen en de coördinatie van de landbouwactiviteiten. Mijn kernopdracht is het groen een ziel te geven. Dit is maar mogelijk dankzij schitterende collega’s en enthousiaste vrijwilligers.“
 
Wat versta je onder ‘bezielen’?
“Je op zo’n manier verhouden met het land en de tuinen dat gasten het gevoel krijgen thuis te komen. Dat ze vanuit verwondering ervaren dat het zichtbare een vertaling is van het onzichtbare. Zo ontstaat er een totaliteitservaring, die leidt tot een gevoel van diepe verbondenheid met alles wat leeft. En dat creëert solidariteit en verantwoordelijkheid.”
 
Hoe zie jij die verantwoordelijkheid?
“Voor mij leidt stilte en verbondenheid met de natuur tot maatschappelijke actie. Als kleine ‘cel’ ben ik medeverantwoordelijk voor het grote geheel. Zo ben ik ook geëngageerd in de burgerbeweging ‘Hart boven hard’. Geweldloze actie, stiltebeleving en meditatie kunnen hand in hand gaan. Er liggen veel dringende kwesties op ons bord: de levenskwaliteit van zoveel mensen, armoede, vluchtelingen, het klimaat.
 
Welke rol kan de Stiltehoeve spelen in de maatschappelijke actie?
“Het kan de ervaringsplek bij uitstek zijn om je stap voor stap te bevrijden van je ‘antropocentrisme’ (de mens staat hier buiten en boven alles) en je diep verbonden te weten met zoveel en zovelen. Je wordt er uitgenodigd tot verlangzaming, verstilling en verinnerlijking. Je vertrekt er idealiter groeizamer voor je medemens en jezelf. Met een toegenomen bereidheid om te ijveren voor een levenskwaliteit voor iedereen op basis van solidariteit.”
 
 

Meer getuigenissen en verhalen