Het duolegaat: stel een blijvende goede daad

HET DUOLEGAAT: STEL EEN BLIJVENDE GOED DAAD

HET DUOLEGAAT: STEL EEN BLIJVENDE GOED DAAD

Het non-profit duolegaat is een speciale vorm van nalatenschap. Het houdt in dat je als schenker een deel van je vermogen nalaat aan het goede doel. Wat meer is: door dit te doen genieten de andere erfgenamen van een fiscaal voordeel. Zeker wanneer je zelf geen kinderen hebt, of wanneer je personen wilt begunstigen waarmee je geen of een verre familieband hebt. Want voor hen is de hoogste erfbelasting tot maar liefst 55% van toepassing.

Erfenis voor het goede doel: iedereen profiteert

Bij een non-profit duolegaat profiteren jouw erfgenamen van een fiscaal voordeel. Een vereenvoudigd voorbeeld zal dit duidelijk maken.

Stel dat je je officiële woonplaats hebt in het Vlaams Gewest en je wil je neef een roerend vermogen van  €100.000,00 nalaten. Je neef wordt dan als volgt belast:

 

Scenario 1 - zonder het algemeen legaat

 

Scenario 2: met algemeen legaat - duolegaat

 

Resultaat 

 

Meer info? 
  • Meer informatie over de Vlaamse erfbelasting vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.
  • Om een berekening te laten maken en/of bij het voorbereiden van een testament neem contact op met Dirk Vercoutter via dirk.vercoutter@gmail.com