Het duo-legaat: stel een blijvende goede daad

Het non-profit duolegaat is een speciale vorm van nalatenschap. Het houdt in dat je als schenker een deel van je vermogen nalaat aan het goede doel. Wat meer is: door dit te doen genieten de andere erfgenamen van een fiscaal voordeel. Zeker wanneer het hier om verre familielieden gaat, of personen waarmee je een speciale band hebt. Want voor hen is het hoogste successierecht van maar liefst 65 procent van toepassing.

Erfenis voor het goede doel: iedereen profiteert

Bij een non-profit duolegaat profiteren jouw erfgenamen van een fiscaal voordeel. Een vereenvoudigd voorbeeld zal dit duidelijk maken. 
Stel dat je je officiële woonplaats hebt in het Vlaams Gewest en je wil je neef een roerend vermogen van 50.000 euro nalaten. Je neef wordt dan als volgt belast:
 
Vlaams Geweest                                                                               Neef                                      Overheid

Bruto legaat                                                                                   € 50.000  

Successierechten aan 45%
met vermindering volgens art. 56, lid 4 W.Succ.                         - € 21.700

Netto                                                                                              € 28.300                                    € 21.700
 
 
Maar: als je via een duolegaat een deel van je vermogen aan een goed doel nalaat, onder de last om de successierechten die rusten op het deel van je neef te betalen, dan krijg je dit resultaat:
 
Vlaams Geweest                                                                                Neef          Goed doel          Overheid

Bruto legaat                                                                                       € 30.000          € 20.000  

Successierechten op deel neef: 45% met vermindering
volgens art. 56, lid 4 W.Succ.                                                          - € 12.060           € 12.060

Op deel goed doel 8,5%                                                                   - € 1.700         - € 1.700
 
Netto                                                                                                  € 30.000          € 6.240          € 13.760
 
Op die manier houdt je neef netto meer over, terwijl het goed doel ook begunstigd wordt. Bovendien moeten er minder successierechten betaald worden. Kortom, iedereen is gebaat bij deze verdeelsleutel.