Spreukenbabbels

Spreukenbabbels

“De spreuken willen mensen laten nadenken over het leven, over zichzelf, over hun medemens. Ik ben mij er goed van bewust dat niet alle spreuken iedereen aanspreken. Maar we spelen zoveel kaarten, dat vroeg of laat iedereen zijn troef vindt.”
Phil Bosmans

De spreuken van Bond zonder Naam zijn het hart van onze werking. Ze willen inspireren en ons laten stilstaan bij het leven dat we leiden. De spreuken willen doen nadenken, maar ook doen bewegen. Altijd vanuit het hart.

In een gezellige groep van maximaal 10 deelnemers verkennen we de betekenis van de nieuwe spreuk én van een retrospreuk. Hoe interpreteer jij die woorden? Waaraan doet de spreuk jou denken? Herken je de situatie? We leggen onze gedachten en anekdotes samen en verrijken elkaar met eigen en andermans inzichten.

(Dit project kwam tot stand met steun van het Fonds Martin Hermans, beheerd door de Koning Boudewijnstichting).


Activiteiten